Majątek

Na dzień 31 grudnia 2014r. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią zarządza majątkiem w zarządzie trwałym, który obejmuje:

- budynek biurowo- laboratoryjny o powierzchni zabudowy 261,45 m2 na działce nr.2101/1 o powierzchni 376 m2 przy ul. Mickiewicza 11 w Nakle nad Notecią

- wartość podstawowych środków trwałych w wartości początkowej wynosi 359.841,69 złotych, a pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 221.978,20 złotych.