INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią

 

  

 

1. Określenie stanowiska oraz oddziału/sekcji

Młodszy asystent w Oddziale Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz  Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

2. Imię i nazwisko wybranego kandydata

    Aneta  Okoniewska

 

3. Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

 

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, decyzją Dyrektora wyżej wymieniona została wybrana do zatrudnienia na stanowisko Młodszego asystenta

 

 

 

  

            14.01.2014r.                                                                      mgr Ilona Świstowska

                 (data)                                                                                  (podpis p.o. Dyrektora PSSE

                                                                                                              w Nakle nad Notecią)