Kierownictwo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne
w Nakle nad Notecią

p.o.    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią

 p.o.  Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

w Nakle nad Notecią

mgr Ilona Świstowska

 

Główny Księgowy

Ewa Zięba

 

 Kierownik Oddziału Zapobiegawczego

 i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

mgr Hanna Szymanowicz

 

Specjalista ds. Jakości

                                                  mgr Karolina Makowiecka

 

 p.o. Kierownika Oddziału Laboratoryjnego

Badania Środowiska Komunalnego

mgr inż. Monika Kolebacz

 

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

mgr inż. Piotr Nyderek